دانشگاه آزاد اسلامی-واحد تیران
نسخه E8.9 ورود به سیستم
 
 
  
 
 
امروز: شنبه 30 فروردين 1393
54.205.205.47 : IPAddress
Untitled Page

دانشجوی گرامی رعایت پیشنیاز و همنیاز دروس به عهده دانشجومی باشد

درصورتی که درسی بدون رعایت پیشنیاز وهمنیاز اخذ شود

توسط آموزش حذف خواهد شد و شهریه بازگشت پذیرنیست

جهت دریافت سیلابس درسی خود به صفحه اول سایت ، پرتال گروههای

آموزشی  مراجعه فرمائید